Regulamentul privind licitațiile pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă – proprietate municipală

10762770_104

Regulamentul privind licitațiile pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a municipiului Chișinău, a fost ajustat și completat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 8/13-2 din 12.10.2021.

Modificările și completările efectuate au vizat perfecționarea cadrului local de reglementare, uniformizarea noțiunilor utilizate, ajustarea acestora structurii actuale a APL a mun. Chișinău, descrierea exhaustivă a domeniului de aplicare Regulamentului.

Modificările esențiale aplicate Regulamentului:

– obiectul licitațiilor în cazul spațiilor/încăperilor cu statut nelocuibil îl constituie suma cuantumului chiriei anuale oferit pentru toată perioada de valabilitate a contractului de locațiune, în comparație cu plata unică încasată pentru adjudecarea dreptului de locațiune, aplicată anterior;

– ajustarea cuantumului de chirie anuală, la prelungirea raporturilor contractuale de locațiune adjudecate, în cazul când cuantumul stabilit în urma licitației scade sub nivelul cuantumului minim anual calculat conform prevederilor Regulamentului gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie, decât cea locativă – proprietate municipală, aprobat prin decizia CMC nr. 17/7 din 06.10.2020 (cu modificările și completările ulterioare);

– stabilirea obligației gestionarilor imobilelor să disemineze informația privind expunerea bunurilor la licitație;

– stabilirea termenului de transmitere a materialelor și documentelor aferente de către organizatorul licitațiilor către subdiviziunea de specialitate (DGECT), pentru perfectarea contractelor de locațiune.

Informațile și anunțurile despre aceste tipuri de licitații pot fi accesate AICI