Caietul de sarcini pentru achiziționarea Serviciilor de reactualizare a Planului Urbanistic General al orașului Chișinău, inclusiv elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale și Planurilor Urbanistice de Detaliu (PUG)

Isometric sketch modern city center architectural metropolitan landscape colored vector illustration

Schimbările produse în timp, apariţia unor viziuni şi cerinţe noi referitoare la sistematizarea spaţiului urban, precum și necesitatea corelării programelor de dezvoltare a or. Chişinău şi a localităţilor din componenţa mun. Chişinău, condiționează necesitatea elaborării Planului de amenajare a municipiului Chişinău şi a Planului Urbanistic General.

Astfel în luna martie 2020 a fost iniţiat procesul de elaborare a documentației de urbanism pentru teritoriul municipiului Chişinău în colaborare cu I.M.P. „Chişinăuproiect”, Asociaţia „Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă” din România şi ФондРКинвестиции” și Центр Обучения „Academy of Real Estate” din Rusia.

Pentru supravegherea procesului, prin Dispoziția Primarului general, a fost creat un grup de lucru cu sarcina de a monitoriza implementarea fazelor de elaborare a concepției de dezvoltare a municipiului Chișinău și a Planului Urbanistic General.

Caietul de sarcini a fost elaborat de către „Urban-Design” S.R.L., compania care a câștigat licitația. Odată cu prezentarea caietului de sarcini, acesta a fost consultat public. În perioada 08.04.2021 – 11.05.2021 au fost organizate cinci consultări publice pe grupuri țintă.

Ca finalizare a procesului, a fost organizată și dezbaterea publică a caietului de sarcini. În procesul de consultări au fost atrase comunități cât mai diferite și variate ca domeniu de activitate, dar cu tangețe cu Planul Urbanistic General. Au fost colectate recomandări referitoare la caietului de sarcini și a fost realizat tabelul de divergențe, ulterior au fost introduse modificări în caietul de sarcini.

În urma modificărilor parvenite în cadrul consultărilor publice, caietul de sarcini pentru PUG a fost prezentat în CMC, iar proiectul de decizie a fost aprobat în data de 27 iulie 2021.

După aprobarea Caietului de sarcini în CMC, municipalitatea a alocat peste 20 de milioane lei pentru elaborarea PUG.

Mijloacele însă au rămas nevalorificate, întrucât toate licitațiile organizate pe parcursul anilor 2021-2022, pentru a selecta compania care va elabora Planul Urbanistic General, au eșuat. Niciun participant nu s-a încadrat în condițiile Caietului de sarcini.