Zeci de kilometri de rețele de apă și canalizare, schimbate și reabilitate în Chișinău și suburbii

photo_2023-10-13_15-14-46

Aproximativ 120 de kilometri de reţele de apă și canalizare din Chişinău și suburbiile Vatra, Codru, Tohatin şi Durleşti au fost schimbate în cadrul „Programului de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare” sprijinite de BERD și BEI. De asemenea, au fost înlocuite colectoare menajere amplasate în centrul istoric al oraşului pe o lungime totală de 7 kilometri.

Potrivit președintelui MAN, Ion Ceban, în cadrul tuturor proiectele mari de reabilitare a arterelor, precum str. Albișoara și str. Ion Creangă, au fost schimbate și rețelelor, sumele substanțiale fiind alocate din bugetul municipal.

”În total, am schimbat și reabilitat peste 200 de km de rețele subterane, care deja erau într-o stare deplorabilă”, a precizat Ion Ceban.

Liderul MAN a precizat că au fost intensificate și lucrările privind reabilitarea Staţiei de epurare a apelor uzate şi construcţia liniei noi de tratare a nămolului. Finalizarea lucrărilor şi punerea în funcţiune a întregului lanţ tehnologic este planificată până la sfârșitul lunii martie 2024.

Toate lucrările menționate au fost realizate cu finanţarea și sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Băncii Europene de Investiţii şi din grantul investițional oferit de către Facilitatea de Investiții pentru Vecinătate al UE, sub garanția Primăriei mun. Chișinău. Costul total al lucrărilor depășește un miliard de lei.