Studiul privind inventarierea străzilor și dezvoltarea sistemului de administrare a patrimoniului rutier

retwrtewrtwert

În octombrie 2022, Direcția Generală Mobilitate Urbană a lansat un studiu amplu privind inventarierea străzilor din mun. Chișinău.

Studiul este implementat în consorțiu cu „SirWay” Oy., o companie de consultanță din domeniul dezvoltării soluțiilor de gestionare a infrastructurilor din Finlanda.

Documentul are drept scop inventarierea străzilor principale și secundare, dezvoltarea și stabilirea unui Sistem de management a patrimoniului rutier (RAMS Road Asset Management Sistem) pe platforma Web GIS pentru drumurile urbane și suburbane din municipiul Chișinău.

Sistemul de management al patrimoniului rutier și sistemul de management al lucrărilor de artă, bazat pe Web-GIS, urmează să fie dezvoltate în contextul unui cadru general pentru un sistem complex de management al întreținerii drumurilor.

Acesta va cuprinde toate următoarele subsisteme:

1. Subsistemul de informații privind drumurile, cuprinzând colectarea, stocarea și raportarea datelor privind inventarul drumurilor, trotuare, structuri, trafic, accidente, costuri și proiecte

2. Subsistemul de planificare și dezvoltare a politicilor de intervenții la drumuri, instrumente pentru evaluarea planurilor și politicilor de cheltuieli pe termen scurt și mediu și a impactului acestora asupra performanței rețelei de drumuri

3. Managementul lucrărilor de întreținere și proiectare, cuprinzând monitorizarea și administrarea operațiunilor de întreținere de rutină și supravegherea proiectelor de reabilitare și construcție.

Evenimentul de prezentare a rezultatelor studiului poate fi urmărit