Strategia pentru gestionarea și extinderea spațiilor verzi și Conceptul de proiect privind elaborarea sistemului geo-informațional ,,Cadastrul spațiilor verzi din orașul Chișinău”

spatii_verzi-900x506

Potrivit autorităților municipale, în ultimele decenii, orașul Chișinău a pierdut multe hectare de spații verzi prin defrișări, construcții haotice în zonele verzi, gestionarea inadecvată lu lipsa unei viziuni strategice de extindere a spațiilor verzi. În anul 1990, suprafața spațiilor verzi din intravilanul municipiului Chișinău constituia 4 141,0 hectare, iar în anul 2018 – deja 3 656,9 hectare. Astăzi, nu se cunoaște care sunt limitele exacte ale spațiilor verzi, numărul, speciile și starea sănătății fitosanitare a arborilor și arbuștilor din oraș.

Pentru a rezolva această problemă Municipalitatea va crea un cadastru al spațiilor verzi din Chișinău. Conceptul de proiect privind elaborarea sistemului geo informațional a fost aprobat în octombrie 2021 de către Consiliul municipal Chișinău. Responsabil de crearea caietului de sarcini este Direcția generală locativ-comunală, care are în sarcină și elaborarea Strategiei pentru gestionarea și extinderea spațiilor verzi.

Sistemul geo informațional „Cadastrul spațiilor verzi din orașul Chișinău” va conține informații și date specifice despre toate elementele constitutive ale spațiilor verzi – parcuri, grădini publice, scuaruri, precum și spațiile verzi din curțile blocurilor, arbori solitari etc. Se vor conține și date despre starea fitosanitară a acestora, caracteristicile botanice ale arborilor și arbuștilor, dar și poziționarea acestora pe o hartă în format GIS.

Caietul de sarcini privind elaborarea sistemului geo-informațional „Cadastrul spațiilor verzi din orașul Chișinău” a fost elaborat în 2022. Acum procesul este la etapa de licitații publice.