Regulamentul gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală

18407470_5995350

Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie, decât cea locativă – proprietate municipală stabilește modul de administrare (evidenţă şi dare în locaţiune/folosinţă) a clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie, decât cea locativă – proprietate municipală.

Prevederile Regulamentului, aprobat în 06.10.2020, se extind asupra tuturor subdiviziunilor administrației publice locale (direcții generale, direcții, preturi), instituțiilor publice, inclusiv celor aflate la autogestiune, întreprinderilor municipale, societăților comerciale cu capital public sau majoritar public deținute de către Consiliului municipal Chișinău, precum și altor entități care sunt finanțate din bugetul municipal sau gestionează bunuri – proprietate publică a municipiului Chișinău.

Astfel, prevederile Regulamentului denotă:

– principiile în baza cărora este asigurată transmiterea în locațiune a încăperilor – proprietate municipală;

– modelul nou al contractului de locațiune/comodat;

– facilitarea procedurii prelungirii termenului de locațiune a bunurilor imobile în condițiile stabilite anterior;

– ajustarea coeficienților în temeiul cărora are loc stabilirea cuantumului plăților de locațiune pentru încăperile – proprietate municipală;

– în cazul transmiterii în locațiune a clădirilor separate, construcțiilor încorporate sau anexate, precum și a încăperilor amplasate la parterul clădirilor de pe străzile principale, coeficientul de piață (k4) este determinat în funcție de prețul de locațiune pentru obiectivul solicitat sau obiectivul similar stabilit prin raportul de evaluare, întocmit de către o persoană juridică sau fizică licenţiată în domeniul respectiv de activitate;

– responsabilizarea gestionarilor pentru asigurarea diligenței în utilizarea spațiilor și monitorizarea utilizării conform destinației a spațiilor de către locatari, monitorizarea modului de executare a contractelor, evidența plăților de locațiune și informarea, lunară, a Subdiviziunii de specialitate privind achitările efectuate de către locatari.

– stabilirea modalităților de utilizare a sălilor de sport și stadioanelor din cadrul instituțiilor de învățământ de către federațiile sportive naționale.