Mișcarea Alternativa Națională sesizează CNA cu privire la abaterile din procesul de licitație pentru spațiile din Aeroportul Internațional Chișinău

Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a depus astăzi o sesizare la Centrul Național Anticorupție (CNA), semnalând încălcări grave în procesul de organizare a licitației pentru selectarea operatorului economic care va închiria spațiile din incinta Aeroportului Internațional Chișinău pentru prestarea serviciilor de alimentație publică și Travel Retail. Aceste încălcări ridică semne de întrebare cu privire la corectitudinea și transparența procesului de licitație și ridică suspiciuni de corupție.

MAN constată cu îngrijorare că în caietul de sarcini al licitației apar cerințe disproporționate și restricționate care limitează vădit competiția și afectează participarea operatorilor economici locali și internaționali. Cerința privind deținerea a experienței de minimum 7 ani în domeniul comerțului de tip Travel Retail și alimentație publică, precum și cerința de a avea experiență în minim 10 aeroporturi din UE cu un trafic de peste 2,5 milioane de călători, sunt considerate excesive în contextul contractului de locațiune cu o durată de doar trei ani și pentru un singur aeroport, care nu se compară cu cele 10 aeroporturi din UE menționate în caietul de sarcini.

„Considerăm că aceste prevederi sunt disproporționate, din moment ce termenul contractului de locațiune este de doar trei ani și este vorba doar de un singur aeroport. Sau, Aeroportul Internațional Chișinău nu este de o asemenea anvergură – de 10 ori mai mare decât alte aeroporturi din UE. Cerințele limitează vădit concurența. Noi avem alte aeroporturi exemplu din lume cu reputație ireproșabilă, cum ar fi cel din Istanbul, și nu doar. Prin aceste cerințe se încalcă toate principiile statuate în directivele UE la baza cărora stau principiile tratamentului egal, nediscriminării, proporționalității, or în legislația națională noi am transpus acele directive. Este incorect să limitezi participarea tuturor operatorilor din domeniu care sunt pe piața locală și internațională,” a menționat Irina Gutnic, membra MAN, care a depus sesizarea la CNA.

În documentul prezentat la Centrul Național Anticorupție se mai menționeză că cerințele cumulate de experiență în alimentație publică și experiență în Travel Retail sunt susceptibile să limiteze concurența și să favorizeze un număr limitat de operatori economici. MAN sugerează că divizarea celor două poziții ar fi putut stimula competiția și ar fi oferit șanse egale pentru operatorii economici autohtoni.

Un alt aspect semnalat de MAN este prevederea conform căreia proiectul de execuție nu trebuie să devieze de la ceea ce este deja construit, ceea ce ar putea favoriza deja un operator preselectat și ar exclude necesitatea investițiilor în îmbunătățirea spațiilor.

De asemenea, MAN a remarcat că în caietul de sarcini apar prevederi în raport cu pasul licitat și cerințe pentru depunerea unei singure oferte care lipsesc din document, lăsând la latitudinea comisiei evaluatoare interpretarea subiectivă și aplicarea principiului favoritismului.

MAN consideră că aceste disfuncționalități în procesul de licitație ridică întrebări serioase cu privire la corectitudinea și transparența acestuia și solicită o anchetă obiectivă din partea autorităților competente. Este esențial ca procesul de licitație să fie în conformitate cu principiile de transparență, concurență și egalitate, pentru a asigura o alegere imparțială și echitabilă a operatorului economic care va presta serviciile în Aeroportul Internațional Chișinău.