Mișcarea Alternativa Națională condamnă imixtiunea guvernării în domeniul justiției

 

Mișcarea Alternativa Națională (MAN) își exprimă profunda îngrijorare și condamnă categoric recentele acțiuni ale guvernării și ale Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care reprezintă o imixtiune directă și inadmisibilă în independența sistemului judiciar din Republica Moldova. Aceste intervenții subminează principiile de bază ale democrației și statului de drept, amenințând parcursul european al țării noastre.

Recent, fără consultări prealabile și ignorând criteriile de interes public, s-a decis anularea specializării existente de examinare a cauzelor de contencios administrativ pentru majoritatea judecătorilor de la sediul Rîșcani, o mișcare care sfidează logica juridică și compromite eficiența sistemului de justiție. Această decizie a afectat direct 12 din 15 judecători specializați, care au fost transferați la alte sedii pentru a examina dosare în afara specializării lor, în detrimentul investițiilor considerabile realizate de partenerii de dezvoltare, inclusiv Uniunea Europeană, pentru consolidarea acestor specializări.
MAN subliniază că independența și inamovibilitatea judecătorilor sunt pilonii fundamentali ai unui sistem judiciar corect și eficient. Orice încercare de a influența cariera magistraților sau de a-i transfera fără consimțământul lor reprezintă un abuz grav și o încălcare a principiilor democratice.

Este alarmant că astfel de practici nu doar că persistă, dar devin și mai agresive, punând în pericol integritatea și independența sistemului judiciar. Aceste acțiuni nu reflectă angajamentul față de reformele necesare pentru consolidarea statului de drept, ci mai degrabă o încercare de a subordona justiția intereselor politice.
MAN solicită comunității internaționale și partenerilor de dezvoltare să ia act de aceste derapaje grave și să sprijine eforturile de apărare a independenței sistemului judiciar în Republica Moldova. Este esențial ca reformele în domeniul justiției să fie realizate într-o manieră transparentă, inclusivă și respectând standardele democratice, pentru a asigura un sistem judiciar independent și eficient, în serviciul cetățeanului.

MAN își reafirmă angajamentul față de principiile statului de drept și va continua să informeze opinia publică și partenerii internaționali despre orice încercări de subminare a independenței justiției în Republica Moldova. Este imperativ ca reformele justiției să fie orientate spre consolidarea democrației și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, nu spre servirea intereselor unui grup restrâns de la putere.