MAN condamnă ferm încercările guvernării de a politiza sistemul educației și subordonarea acestuia intereselor de partid

Pe 16 august, în Parlament a fost depus Proiectul de modificare a legii Codului educației din Republica Moldova, pentru ca pe data de 17 august acesta să fie adoptat în două lecturi, fără consultări sau avizele necesare.

Acest proiect de lege prevede încetarea raporturilor de muncă cu conducătorii organelor locale de specialitate din toată țara și numirea unor interimari pentru o perioadă de 6 luni și obligarea Ministerului educației și cercetării de a elabora un Regulament de organizare a concursurilor de numire în funcție a conducătorilor organelor locale de specialitate. Prin aceste acțiuni, conducerea PAS dorește să-și atribuie toate structurile educaționale din țară. Poziția MAN a fost exprimată de membrii Partidului Mișcarea Alternativa Națională, Andrei Pavaloi și Victor Pruteanu în cadrul unei conferințe de presă.

Numirea interimarilor revine Ministerului educației și cercetării, sau, Ministerul urmează printr-un demers să solicite APL-urilor să desemneze acest interimar. În cazul în care conducerea APL-urilor nu se va conforma, atunci prin ordinul Ministerului educației, urmează să fie numite persoane care vor conduce direcțiile educației din țară pentru o perioadă de 6 luni de interimat. Acest lucru va distorsiona în totalitate procesul educațional atât din municipiul Chișinău cât și din întreaga țară. Aceste persoane vor fi numite pe criterii politice și nu datorită competențelor pe care le posedă.

În procesul de elaborare a acestei modificări la lege, nu s-a ținut cont de avizele CALM-ului care au fost negative pentru toate proiectele de legi care țin de modificarea Codului educației.
În context, deputatul Gaik Vartanean a atacat în Curtea Constituțională această modificare la lege și, în prima etapă Curtea a sesizat că pot fi aduse prejudicii persoanelor dar și că legea nu este conformă. La data de 12 decembrie, însă, Curtea Constituțională deja cu o altă conducere, nu a admis demersul deputatului Gaik Vartanean pentru examinare.
Din păcate, asistăm la o preluare a Direcțiilor educație, pentru a fi subjugate din punct de vedere politic, fără a se ține cont că avem o lege a administrației publice locale și că anume APL-urile sunt cele care le gestionează conform legii.

La fel, conform Codului educației, APL-urile sunt responsabile atât de școlarizare cât și de dotarea instituțiilor cu materiale didactice sau alte bunuri. La fel, și reparațiile care sunt făcute în cadrul instituțiilor de învățământ sunt atribuții ale APL-urilor.

Cum vedeți numirea în funcție a interimarilor într-o instituție care nu vă aparține?

Ne pare foarte rău că se abordează astfel lucrurile. Am primit mesaje de la mai mulți colegi din raioanele țării dar și din cadrul instituțiilor educaționale municipale care au fost foarte indignați de ingerința în sistemul educațional. Aceștia sunt pregătiți să protesteze pentru a demonstra că acțiunile Ministerului educației sunt greșite. Este necesar să înțelegem efectul grav al controlului politic asupra sistemului educațional.

MAN va depune o nouă sesizare la Curtea Constituțională și vom întreprinde toate acțiunile pentru a curma aceste încercări ilegale din sistemul educațional. Vom face uz de toate instrumentele legale și juridice, pentru a apăra și consolida autonomia locală, principiile democratice și statul de drept.