Strategia municipală pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025

Health insurance template vector for blog banner

Aprobarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025 se înscrie în contextul general de reformare a sistemului de protecție a copilului din Republica Moldova, dar și alinierea acestuia la standardele şi angajamentele europene și internaționale.

Scopul documentului de politici este de a crea un mediu prietenos și incluziv, capabil să asigure, să respecte și să protejeze drepturile fiecărui copil din municipiul Chișinău.

Strategia își propune o abordare intersectorială în implementare, cu implicarea mai multor subdiviziuni ale APL Chișinău.

Beneficiarii Strategiei sunt toți copiii, indiferent de starea materială a familiei, mediul de reședință, apartenența etnică, limba vorbită, sex, vârstă, apartenența politică sau religioasă, starea de sănătate, caracteristicile de învățare și dezvoltare, comportamente antisociale sau antecedente penale etc., din municipiul Chișinău, cu accent pe copiii și familiile în situație de risc, precum și atenție deosebită față de copiii cu dizabilități și copii cu cerințe educative speciale.

Strategia pentru protecția drepturilor copilului a fost aprobată de Consiliul Municipal Chișinău în iulie 2020 și fixează obiectivele și direcțiile prioritare de activitate și intervenție pe dimensiunea de profil. Documentul a fost elaborat de Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, cu asistența tehnică a reprezentanței UNICEF Moldova.

Principiile de bază incluse în document sunt următoarele: -Nediscriminarea;

-Toleranță zero față de orice formă de violență asupra copiilor;

-Prioritatea numărul unu sunt copiii;

-Apărarea interesului superior al copilului;

-Oferirea şanselor de participare pentru fiecare copil.

În 28 decembrie 2021 a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei. Planul a fost elaborat cu asistența tehnică acordată de UNICEF Moldova.