STATUTUL PARTIDULUI Mișcarea Alternativa Națională

Statutul Partidului Politic Mișcarea Alternativa Națională a fost aprobat la Congresul I de Constituire al Partidului Politic Mișcarea Alternativa Națională din 21 decembrie 2022 și înregistrat la Agenția Servicii Publice cu Nr. xxxx din xxxx

Secţiunea 1 – Denumirea, semnul permanent, semnul electoral şi sediul central al partidului

ARTICOLUL 1
Denumirea partidului este Mișcarea Alternativa Națională, iar denumirea prescurtată este MAN.

ARTICOLUL 2

  1. Semnul permanent al Mișcarea Alternativa Națională este reprezentarea grafică a trei boboci de trandafir ce au la baza tulpinilor înscrisă denumirea prescurtată a partidului – MAN.
  2. Fondul semnului permanent al partidului este roşu, iar reprezentarea grafică a celor trei trandafiri este înscrisă într-un patrulater, având culoarea albă.
  3. Reprezentarea grafică, alb-negru şi color, a semnului permanent este parte integrantă a prezentului Statut (Anexa 1).
  4. Semnul permanent al partidului este inscripţionat pe toate însemnele şi documentele oficiale, precum şi pe materiale de promovare ale MAN, în aranjamentele grafice aprobate de conducerea partidului.

ARTICOLUL 3

  1. Semnul permanent al Mișcarea Alternativa Națională este reprezentarea grafică a trei boboci de trandafir ce au la baza tulpinilor înscrisă denumirea prescurtată a partidului – MAN.
  2. Fondul semnului permanent al partidului este roşu, iar reprezentarea grafică a celor trei trandafiri este înscrisă într-un patrulater, având culoarea albă.