Registrul electronic unic de evidență a patrimoniului municipiului Chişinău

chisineu-ghenadie-sontu-11

În anul 2021 a fost inițiat și implementat Registrul electronic al patrimoniului, care asigură operativitatea în gestionarea datelor cu privire la spațiile/încăperile nelocative, proprietate a mun. Chișinău, prin oferirea informațiilor privind suprafețele totale ale imobilelor, suprafețele libere și pasibile locațiunii, precum și cele asupra cărora deja există raporturi contractuale.

Funcționalul noului sistem prevede drepturi de acces conform competențelor utilizatorilor și oferă posibilitatea de generalizare a rapoartelor conform filtrelor selectate, în funcție de necesitatea datelor.

  1. Registrul electronic al patrimoniului
  2. Anexa: 1-3.27
  3. Anexe 3.28-10
  4. Anexe: 11-40
  5. Anexe: 41-57
  6. Anexe: 58-62
  7. Anexe 633-639
  8. Anexe: 6310-6314
  9. Anexe: 6315-6323