Planul Urbanistic Zonal „Mesager”

Isometric sketch modern city center architectural metropolitan landscape colored vector illustration

Pentru implementarea acestui proiect a fost elaborat caietul de sarcini. Odată cu finalizarea acestuia, a fost demarată procedura de achiziții, în urma căreia a fost desemnat drept câștigător compania „Chișinăuproiect”.

Drept urmare a tuturor ședințelor tehnice cu elaboratorii proiectului, reprezentanții Primăriei și Direcției Generale Arhitectură, studiul de justificare și Planul urbanistic zonal a fost elaborat și analizat în cadrul Consiliului arhitectural urbanistic.

S-au obtinut avizele Agenției de Mediu si Agentiei Naționale pentru Sanatate Publica.

A fost recepționat răspuns de la AST privind coordonarea PUZ prin care se menționează că avizele necesare aprobării documentației de urbanism și amenjaraea teritoriului se emit de Guvern, de Autoritatea Administrației Publice Centrale pentru urbanism și amenajarea teritoriului sau de serviciul de arhitectură și urbanism al Autorității Publice Locale și de organismele centrale și teritoriale interesate.

Au fost organizate consultari cu proprietarii de terenuri/constructii din suprafața cărora se solicită terenuri pentru utilități publice (accese, școli, grădinițe) și au fost ajustate toate compartimentele PUZ-ului, conform recomandărilor și propunerilor atât ale experților din cadrul Consiliului arhitectural urbanistic cât și a proprietarilor de terenuri/constructii din zona examinată.

La data de 24 octombrie 2022 a fost lansată consultarea publică a PUZ-ului în incinta Centrului de industrii Creative ARTCOR și au fost recepționate propunerile societății civile.

La data de 05 ianuarie 2023 a avut loc consultarea publică cu experții în incinta Preturii sectorului Buiucani asupra documentației privind PUZ – Mesager.

Actualmente PUZ-ul se află în examinare la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de a primi avizul general.

Documentația urbanistică a fost transmisă inclusiv la Ministerul Culturi pentru avizare.

Memoriul General al PUZ – Mesager poate fi studiat și descărcat AICI