PESTE 200 DE KM DE REȚELE SUBTERANE MODERNIZATE

Stația de Epurare a Apelor Uzate

Am reușit să pornim un proces vital pentru orașul nostru, modernizarea şi sporirea calităţii asigurării prestării serviciului de alimentare cu apă şi canalizare. Atât cu forțe proprii, din bugetul municipal, cât și fonduri europene:

  • Am schimbat peste 200 de km de rețele de apeduct și canalizare;
  • Am modernizat staţiile de pompare a apei potabile şi uzate;
  • Suntem în etapa finală de reabilitare a Staţiei de Epurare a Apelor Uzate

    DUPĂ ZECI DE ANI MIROSUL URÂT A DISPĂRUT DIN ORAȘ

Multe din aceste proiecte reușite nu se văd, unele din ele sunt îngropate sub pământ, la adâncimea de câțiva metri, dar sunt esențiale pentru asigurarea serviciilor publice de calitate și pentru protejarea sănătății și a mediului într-un oraș.