Pactul de la Chișinău – similar celui de la Snagov

342326731_203674339058291_7638065064817684209_n

Partidul MAN pledează ca integrarea europeană să fie idee națională a Republicii Moldova. Pactul de la Chișinău, similar celui de la Snagov, îl vom transmite spre consultări tuturor factorilor de decizie, partidelor, societății civile și ambasadelor.

Scopul de bază este de a uni toate categoriile din societate, toți cetățenii, având același obiectiv – INTEGRAREA EUROPEANĂ, care trebuie să fie idee națională. Nu trebuie de exclus pe nimeni, ci din contra trebuie să fim aliați în acest parcurs major și ireversibil pentru țara noastră.

PACTUL DE LA CHIȘINĂU

Semnatarii prezentului Pact își exprimă angajamentul față de dezvoltarea Republicii Moldova prin promovarea valorilor democratice: stat de drept, pluralism politic, separarea puterilor, alegeri libere și respect pentru drepturile omului, inclusiv pentru drepturile minorităților naționale.

Acest angajament se reflectă în aspirația partidelor politice, guvernului, mediului academic și societății civile de a dezvolta o economie de piață eficientă și durabilă, compatibilă cu principiile, regulile, mecanismele, instituțiile și politicile Uniunii Europene.

Scopul strategic național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este cel mai important factor de consolidare a solidarității și unității societății.

Acest obiectiv oferă o oportunitate istorică de a demonstra valorile și interesele fundamentale ale poporului moldovenesc, moștenirea și tradițiile sale culturale în cadrul marii familii europene.

Integrarea europeană va oferi Republicii Moldova posibilități de reducere a decalajului față de țările lider prin eforturi interne și cooperare largă, dar și de modernizare a țării în conformitate cu noile realități ale societății informaționale și de creare a condițiilor pentru îmbunătățirea calității vieții cetăţenilor.

Semnatarii acestui Pact consideră că, datorită eforturilor de armonizare a legislației, implementare a reformelor și sporirea treptată a nivelului de trai, Republica Moldova va putea îndeplini condițiile de bază pentru aderare și până în anul 2030 va deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.

Părțile semnatare ale prezentului Pact au ferma convingere că o dezbatere obiectivă a tuturor problemelor și subiectelor ce țin de îndeplinirea condițiilor de aderare va contribui la consolidarea și transformarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană în idee națională.
Menținerea dialogului între exponenții diferitor sectoare ale societății, ai clasei politice și societății civile, crearea atmosferei de realism politic și solidaritate activă va dirija confruntarea opiniilor într-o direcție constructivă, în interes național și în serviciul Republicii Moldova.

Întregul potențial politic, social și științific al Republicii Moldova trebuie consolidat pentru atingerea scopului principal – unirea în jurul ideii și strategiei de transformare a Republicii Moldova din țară-candidat în țară-membru plenipotențiar al Uniunii Europene.