Disclaimer pentru donatii online

Din primele 3 – alegeți 1 care se referă la DVS., al 4-lea – pentru toți:

  • Declar pe propria răspundere că suma donațiilor efectuate partidelor politice în acest an bugetar nu depășește 30% din venitul meu anual pentru anul precedent și suma egală cu 6 salarii medii pe economie (70200 lei pentru anul 2023) 
  • Declar pe propria răspundere că beneficiez de venituri doar din burse sau alte prestaţii sociale și suma donațiilor efectuate partidelor politice în acest an bugetar nu depășește suma de un salariu mediu lunar (11 700 lei pentru anul 2023)
  • Declar pe propria răspundere că sunt subiectul depunerii declarației de avere și interese și suma donațiilor efectuate partidelor politice în acest an bugetar nu depășește 10% din venitul meu anual.
  • Declar că înțeleg că informaţiile privind numele/prenumele meu, sexul, calitatea de membru de partid (după caz), numărul de identificare de stat (IDNP), ziua, luna şi anul naşterii, domiciliul/reşedinţa temporară, locul de muncă, funcţia deţinută (ocupaţia/genul de activitate), statutul special în sensul Legii nr.133/2016 (după caz), sursele de venit, data încasării şi suma vor fi prezentate Comisiei Electorale Centrale, iar numele/ prenumele și suma vor fi făcute publice de Comisia Electorală Centrală.