Portalul Viitorul

Prin accesul la aceste informații, cetățenii pot avea o mai bună înțelegere a modului în care sunt dezvoltate politicile și strategiile locale pentru a aborda diverse probleme și nevoi ale comunității, precum și a impactului acestora.

viitorul1
wwerwer

Strategia de Dezvoltare a Sectorului de Tineret a municipiului Chișinău pentru anii 2023-2028

Documentele au fost elaborate cu ajutorul experților UNICEF, experților din România și supusă procesului de consultări pe parcursului anilor 2021-2022. La moment documentele sunt în etapă...
8966905_4043726

Proiectul Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în municipiul Chișinău „Comerț – 2030

Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău inițiază elaborarea proiectului Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în municipiul Chișinău „Comerț 2023 -...
spatii_verzi-900x506

Strategia pentru gestionarea și extinderea spațiilor verzi și Conceptul de proiect privind elaborarea sistemului geo-informațional ,,Cadastrul spațiilor verzi din orașul Chișinău”

Potrivit autorităților municipale, în ultimele decenii, orașul Chișinău a pierdut multe hectare de spații verzi prin defrișări, construcții haotice în zonele verzi, gestionarea inadecvată lu...
Supply online service or platform. B2B idea, global logistic and transportation service. Company as a customer. Online procurement. Flat vector illustration

Regulamentul privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău, în redacție nouă

Aprobarea Regulamentului de comerț local al municipiului Chișinău a pornit de la necesitatea realizării Planului de Implementare a Conceptului privind desfășurarea comerțului ambulant stradal în...
qip-shot-screen-1652

Harta investițională a municipiului Chișinău

Harta investițională a municipiului Chișinău are ca scop impulsionarea procesului de atragere a investițiilor în economia capitalei. Pe hartă sunt incluse peste 60 de obiective atractive...
Isometric sketch modern city center architectural metropolitan landscape colored vector illustration

Planul Urbanistic Zonal „Centru”

În primul trimestru al anului 2020 a fost publicată dispoziția „Cu privire la instituirea Grupului de lucru privind analiza proiectului Planului Urbanistic Zonal Centru Chişinău”....
Bank employee giving loan to shop owner. Money lender, financial help for small business entrepreneur flat vector illustration. Banking, credit, debt, finances concept for banner, website design

Regulamentul privind licitațiile cu strigare pentru amplasarea unei unități de comerț ambulant stradal

Regulamentul privind licitațiile cu strigare pentru amplasarea unei unități de comerț ambulant stradal Elaborat și aprobat, prin decizia 17/6 din 01.10.2020, Regulamentul privind licitațiile cu...
18407470_5995350

Regulamentul gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală

Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie, decât cea locativă - proprietate municipală stabilește modul de administrare (evidenţă şi dare în locaţiune/folosinţă) a...
Isometric sketch modern city center architectural metropolitan landscape colored vector illustration

Planul Urbanistic Zonal „Mesager”

Pentru implementarea acestui proiect a fost elaborat caietul de sarcini. Odată cu finalizarea acestuia, a fost demarată procedura de achiziții, în urma căreia a fost...
Isometric sketch modern city center architectural metropolitan landscape colored vector illustration

Planul Urbanistic Zonal „Albișoara”

Pentru implementarea acestui proiect a fost elaborat caietul de sarcini. Odată cu finalizarea acestuia, a fost demarată procedura de achiziții, în urma căreia a fost...
qip-shot-screen-1649

Schema de organizare a circulaţiei rutiere în perimetrul străzilor Ismail – Alexei Mateevici – Mihai Viteazul– Albişoara.

Nevoia unui nivel de control mai mare asupra sistemului de parcări s-a dezvoltat ca urmare a expansiunii îngrijorătoare a nivelului de utilizare a autoturismului. Această situație...
trafic-rutier-suspendat-pe-mai-multe-strazi-din-chisinau

Ghidul de design al străzilor din municipiul Chișinău

Scopul acestui Ghid este de a asigura un mecanism pentru stabilirea unui sistem de străzi care să poată suporta creșterea orașului, să poată asigura opțiuni...